Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

24

únor

2023

Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů již brzy!

Autor: Mgr. Adriana Černochová | Vloženo: 24. 2. 2023 23:50 | Přečteno: 878X

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (dále „návrh zákona“), který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie, aktuálně projednává Poslanecká sněmovna. Smyslem navrhované právní úpravy je poskytnout oznamovatelům záruku v pří…

6

únor

2023

Zásadní změny v moderaci smluvní pokuty po rozhodnutí Nejvyššího soudu

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 6. 2. 2023 15:00 | Přečteno: 1134X

Nejvyšší soud svým rozhodnutím z ledna tohoto roku (31 Cdo 2273/2022) docela výrazně změnil dosavadní výklad tzv. moderace smluvní pokuty. O co se jedná? Stručně řečeno jde o možnost smluvní strany, které vznikla povinnost uhradit sjednanou smluvní pokutu, požadovat u soudu její snížení, pokud je požadovaná výše nepřiměřeně vysoká. V čem se vý…

18

leden

2023

Dotace až 1810 EUR na ochranné známky a průmyslové vzory již od ledna 2023

Autor: Mgr. et. Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 18. 1. 2023 23:14 | Přečteno: 663X

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EU IPO) od 23. ledna 2023 opět poskytuje dotaci na duševní vlastnictví pro malé a střední podniky. Naše kancelář vám dotaci zprostředkuje zdarma. Dotaci můžete čerpat až do výše 1810 EUR na tyto služby: audit duševního vlastnictví (810 EUR) nebo registraci ochranné známky či průmyslového vzoru (až 1000…

14

leden

2023

Poskytování digitálního obsahu a služeb v B2B vztazích – co by měli poskytovatelé vědět?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 14. 1. 2023 23:37 | Přečteno: 864X

Poslední tzv. „tlačítková novela“ občanského zákoníku nepřinesla navzdory svému pojmenování pouze změny úpravy B2C vztahu mezi spotřebiteli a provozovateli e-shopů nebo obdobných platforem. Došlo také k implementací evropské směrnice upravující digitální obsah a v občanském zákoníku se objevil úplně nový…

21

listopad

2022

Změny v právní úpravě e-commerce – dopad na informační povinnosti nákupních platforem

Autor: Mgr. et. Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 21. 11. 2022 12:36 | Přečteno: 833X

Aktuální novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, mající dopad na širokou škálu aspektů týkajících se e-commerce, už týdny vydatně zaměstnává všechny provozovatele e-shopů. Vedle provozovatelů internetových obchodů, přímo nabízejících své zboží nebo služby spotřebitelům dopadají některé…