Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Elektronická komunikace

8

červen

2015

Bude provozovatel služby Skype považován za poskytovatele služeb elektronických komunikací?

Autor: Petr Mališ | Vloženo: 8. 6. 2015 18:20 | Přečteno: 3816X

V posledních týdnech se zdá, že se nad službou Skype, patřící Microsoftu, stahují mračna. V květnu tohoto roku Microsoft definitivně před Evropským soudním dvorem prohrál v řízení o námitkách proti ochranné známce „Skype“, podaných britskou televizní společností vlastnící starší ochrannou známku ve znění „Sky…

5

říjen

2009

Obchodní sdělení prostřednictvím SMS

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 5. 10. 2009 09:59 | Přečteno: 7285X

  Podle aktuálního průzkumu Českého statistického úřadu vlastní mobilní telefon v současné době 88% obyvatel ČR, přičemž v  počtu aktivních SIM karet je ČR dokonce 7. na světě. Takovýto prostor pro potencionální reklamní sdělení prostřednictvím mobilní sítě samozřejmě neunikne pozornosti nejednoho inzerenta. Cílem tohoto článku bude zodpovědět na ot…

31

březen

2009

Datové schránky od 1.7.2009

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 31. 3. 2009 12:28 | Přečteno: 6732X

Dne 1.7.2009 vstoupí v platnost nový zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon zavádí tzv. datové schránky určené k doručování dokumentů veřejné moci. Povinnost zřídit datovou schránku mají orgány veřejné moci, právnické osoby zřízené zákonem a právnick…

10

březen

2009

Svolání valné hromady na internetu

Autor: Mgr. Jiří Kania | Vloženo: 10. 3. 2009 11:02 | Přečteno: 7392X

Naše kancelář se již několikrát setkala s voláním členů představenstva akciové společnosti po změně dosavadního zažitého  a v podstatě i zákonem předepsaného způsobu svolávání valných hromad akciových společností s akciemi na majitele, kterým je  inzerce v celorepublikových denících. Tento způsob je do jisté míry…

11

prosinec

2008

Elektronický platební rozkaz - nový způsob vymáhání pohledávek

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 11. 12. 2008 15:18 | Přečteno: 31722X

Jako nový institut v rámci vymáhání pohledávek soudní cestou byl s účinností od 1. 7. 2008 do českého právního řádu zaveden elektronický platební rozkaz. Důvodem jeho zřízení byl zejména nárůst počtu návrhů na vydání platebního rozkazu, odlehčení administrativy soudů a urychlení vydávání rozhodnut…