Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Pracovní právo v IT

2

únor

2016

Evropský soud umožnil monitorování komunikace zaměstnanců?

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 2. 2. 2016 10:02 | Přečteno: 3699X

12. ledna 2016 vydal Evropský soud pro lidská práva (dále „ESLP“) zásadní rozhodnutí pro oblast monitoringu komunikace zaměstnance ze strany zaměstnavatele. Tímto rozsudkem byl rozsudek ve věci Bărbulescu v. Rumunsko, jehož předmětem byl spor zaměstnance využívajícího v pracovní době komunikátor Yahoo messenger nejen k pracovní činnosti, ale i k soukromým účelům a…

5

srpen

2014

Úmyslné vymazání dat zaměstnavatele jako důvod okamžitého zrušení pracovního poměru

Autor: Petr Otevřel | Vloženo: 5. 8. 2014 15:17 | Přečteno: 3582X

Nedávno byl publikován zajímavý rozsudek německého soudu, který se týkal možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu smazání dat zaměstnavatele, které provedl zaměstnanec úmyslně.

18

listopad

2013

Interní předpisy firmy ve vztahu k užívání IT

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 18. 11. 2013 16:16 | Přečteno: 4959X

Každá firma se potýká ve své praxi s rizikem, které představují zaměstnanci disponující počítači a pohybující se na internetu. V praxi se často setkáváme s problémy, kdy zaměstnanci porušují pracovněprávní předpisy, obchodní zákoník či autorský zákon.

11

březen

2013

Je záznam osobní komunikace zaměstnance přípustný jako důkaz zaměstnavatele?

Autor: Petr Otevřel | Vloženo: 11. 3. 2013 00:54 | Přečteno: 5244X

Opět jsem narazil na zajímavé rozhodnutí německého soudu, tentokrát v oblasti pracovního práva. Zaměstnavatel s okamžitou platností zrušil pracovní poměr zaměstnanci, který kradl jeho zboží a následně je prodával prostřednictvím e-Bay. Ve následujícím sporu ohledně platnosti zrušení pracovního poměru použil zaměstnavatel jako důkaz…

5

listopad

2012

Okamžité zrušení pracovního poměru za surfování na internetu

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 5. 11. 2012 09:53 | Přečteno: 4923X

V létě letošního roku byl Nejvyšším soudem ČR vydán rozsudek (21 Cdo 1771/2011), který potvrdil platnost okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu trávení pracovní doby zaměstnancem na internetu a mimopracovními aktivitami. Na úvod je třeba říci, že každý případ je třeba posuzovat individuálně a není možné tvrdit, že každé či…