Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

14

duben

2020

Nájemci bytů musí platit nájemné a mohou dostat výpověď i za nouzového stavu

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 14. 4. 2020 09:55 | Přečteno: 511X

Parlamentem schválený zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby neodkládá povinnost platit nájemné, jak si mylně vysvětlují některá média. Dlužné nájemné lze i nadále soudně vymáhat. Zákon pouze stanoví podmínky, za…

26

březen

2020

Náhrada škody způsobené podnikatelům krizovými opatřeními je povinností státu

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 26. 3. 2020 13:10 | Přečteno: 416X

Advokát naší kanceláře Mgr. Lukáš Mokrý publikoval na portále Firemní právo článek "Náhrada škody způsobené podnikatelům krizovými opatřeními je povinností státu", ve kterém se zabývá nároky podnikatelů podle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení. Odkaz přímo na článek publikovaný na port…

13

listopad

2017

Právnická firma roku a nové vydání knihy "Softwarové právo"

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 11. 2017 10:28 | Přečteno: 1894X

Naše advokátní kancelář se stala v oblasti práva informačních technologií a v kategorii regionální advokátní kancelář "velmi doporučovanou právnickou firmou", a to v rámci soutěže Právnická firma roku 2017. Současně advokáti naši advokátní kanceláře JUDr. Lukáš Jansa, Mgr. Petr Otevřel a Mgr. Ing. Martin Števko dokončili text nov…

12

březen

2017

Právní stránky založení startupu

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 12. 3. 2017 23:10 | Přečteno: 4146X

Startup většinou chápeme jako počáteční fázi podnikání (většinou dvou či více osob) zaměřenou na vývoj určitého produktu či služby (většinou s významným inovativním technologickým aspektem samotného produktu či jeho distribučního kanálu), často s cílem konečného prodeje firmy nebo její části investorům. Již z těchto…

26

únor

2016

Významná změna týkající se ochranných známek Společenství

Autor: Mgr. et. Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 26. 2. 2016 14:34 | Přečteno: 4796X

Ochranná známka Společenství je velice oblíbeným nástrojem ochrany označení v rámci celé Evropské Unie. Na základě jediného řízení, probíhajícího před Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) se sídlem ve španělském Alicante, získá přihlašovatel známkoprávní ochranu pro své označen…