Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právní otázky provozování e-Commerce

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 12. 8. 2006 08:51 | Přečteno: 7992X

Při prodeji zboží a poskytování služeb pomocí prostředků elektronické komunikace (e-Commerce) jsou nároky na právní obezřetnost provozovatele podstatně vyšší než v případech obchodování ‚klasickým‘ způsobem.

Provozovatel musí věnovat pozornost nejen obsahu smlouvy se zákazníkem (např. smlouva kupní, smlouva o poskytnutí služby apod.), ale také dalším právním aspektům, daným právě specifickou povahou internetového obchodování.
 
Před započetím provozu internetového obchodu by jeho provozovatel, stejně jako každý kdo provozuje nějaké komerční internetové služby, měl mít právně ošetřeny smlouvy s dodavateli technologií pro e-Commerce (ISP, dodavateli software, webdesignery, dodavateli elektronických platebních systémů apod.).
 
Samozřejmostí je zajištění smluvních vztahů s velkododavateli zboží, případně distributory, jakož i dopravci rozvážejícími zboží zákazníkům. Pozornost by měla být věnována především úpravě dodacích lhůt, odpovědnosti za vady a zárukám, odpovědnosti za prodlení a způsobenou škodu.
 
Dalším krokem by mělo být vypracování vhodných smluv se samotnými zákazníky. V případě internetových obchodů se zpravidla využívá různých elektronických formulářů, do kterých se vkládají základní údaje o zákazníkovi a o objednávaném zboží nebo službách, a další smluvní podmínky se sjednávají odkazem na příslušné všeobecné obchodní podmínky. Vhodné je rovněž mít vypracován samostatný reklamační řád. Vždy je nutno zákazníkům umožnit, aby měli možnost se s obchodními podmínkami seznámit a vyjádřit souhlas s nimi ve smluvním formuláři.
 
Dále by provozovatel měl vzít v úvahu, že pokud jsou jeho odběrateli běžní spotřebitelé, vztahují se na smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu zvláštní pravidla občanského zákoníku pro tzv. smlouvy sjednávané na dálku prostřednictvím elektronických prostředků. Z těchto pravidel např. vyplývá možnost kupujícího dodané zboží v zákonné lhůtě prodávajícímu vrátit i bez udání důvodů, což může pro prodejce znamenat některé komplikace. Je však dobré vědět, že na některé zboží a služby se tato pravidla nevztahují, stejně jako je vhodné mít vypracován závazný řád, kterým se podmínky vrácení zboží řídí, tak aby nedocházelo ke zneužívání těchto práv zákazníkem.
 
Při obchodování na internetu, kdy zákazníky jsou spotřebitelé, je rovněž nutno dbát zákonných pravidel na ochranu osobních údajů a na ochranu spotřebitele. Pokud provozovatel prostřednictvím internetu směřuje vůči zákazníkům rovněž svou reklamu, je dále nutno postupovat také v souladu s ‚antispamovým‘ zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pro pořádání různých spotřebitelských soutěží pro zákazníky pak platí zvláštní pravidla dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích.