Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Návrh zákona o e-governmentu

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 4. 2007 17:16 | Přečteno: 7390X

V součané době je projednávám Ministerstvem informatiky návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci.

Jeho cílem je zavedení „e-Governmentu“, který představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Jestliže zákon vstoupí v platnost, pak věřejná správa bude mít povinnost elektronizovat svou vnitřní agendu. Veřejnost tak bude mít volbu elektronické komunikace s úřady.

Seznámit se lze s návrhem zákona o e-governmentu (jak je tento zákon nazýván v praxi) na stránkách Ministerstva informatiky, kde do 13.4.2007 probíhalo veřejné připomínkování. Současně i odborná veřejnost, a zejména státní správa měla možnost se k němu vyjádřit.

Vzhledem k tomu, že advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři jakožto člen Právního klubu Sdružení pro informační společnost (SPIS) byla pověřena připomínkováním tohoto návrhu zákona, pak mohu uvést, že návrh je v celé řadě svých ustanovení dosti problematický. Klíčová z pohledu legislativního bude jeho provázanost s procesními předpisy veřejné správy, eliminace množství prováděcích vyhlášek, s nimiž zákon počítá. Z pohledu budoucí vlastní realizace zákona v praxi bude úskalím zřejmě lidský faktor. Efektivní práce s moderními informačními technologiemi není stále spoustě lidí vlastní a stejnou překážkou bude dozajista i nevole zbavit se návyků k papírování. Cesta k finálnímu znění návrhu zákona a jeho uvedení v praktický život bude tedy zřejmě víc než složitá. Každopádně tuto snahu o usnadnění komunikace s úřady prostřednictvím informačních technologií a elektronizaci vnitřních agend veřejné správy, lze uvítat.

 

Autor: Lukáš Jansa

Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT, licenčními smlouvami a internetovým právem. Autor publikuje z oblasti IT v odborném časopise IT Systems.